Šurany

Gymnázium Šurany

Bernolákova 37

942 01 Šurany

Gymnazium
 

Obchodná akadémia Šurany

Nám. hrdinov 7

942 01 Šurany

Obchodná akadémia Šurany
 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

Stredná odborná škola

Hviezdoslavova 55

942 01 Šurany

Stredná odborná škola

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Kuchár, kuchárka (kód štúd. odboru 6445 H ) - Učebný odbor

Čašník, servírka (kód štúd. odboru 6444 H ) - Učebný odbor

Spoločné stravovanie (kód štúd. odboru 6421 L ) - Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách (kód štúd. odboru 6403 L ) - Nadstavbové štúdium

Cukrár (kód štúd. odboru 6403 L ) - Učebný odbor

Stredná odborná škola technická

Nitrianska 61

942 14 Šurany

Stredná odborná škola technická

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Mechanik nastavovač - 4 ročné štúdium - Maturita + Výučný list

Mechanik elektrotechnik - 4 ročné štúdium Maturita + Výučný list

Mechanik mechantronik - 5 ročné štúdium Maturita + Výučný list

Obrábač kovov - 3 ročné štúdium Výučný list