Nové Zámky

Gymnázium Nové Zámky

M. R. Štefánika 16

940 61 Nové Zámky

Gymnazium
 

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Zdravotnícka 3

940 51 Nové Zámky

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Hotelová akadémia (kód štúd. odboru 6323 6 ) - Študijný odbor

Obchod a podnikanie (kód štúd. odboru 6352 6 00 ) - Študijný odbor

Pracovník marketingu (kód štúd. odboru 6405 4 ) - Študijný odbor

Obchodný pracovník (kód štúd. odboru 6442 4 ) - Študijný odbor

Kuchár, čašník (kód štúd. odboru 6490 2 ) - Učebný odbor

Stredná odborná škola dopravy a služieb

Jesenského 1

940 62 Nové Zámky

Stredná odborná škola dopravy a služieb

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Autoopravár (kód štúd. odboru 2487 H ) - Učebný odbor

Kaderník (kód štúd. odboru 6456 H ) - Učebný odbor

Kuchár (kód štúd. odboru 6445 H ) - Učebný odbor

Čašník, servírka (kód štúd. odboru 6444 H ) - Učebný odbor

Grafik digitálnych médií (kód štúd. odboru 3447 K ) - Študijný odbor

Kozmetik (kód štúd. odboru 6446 K ) - Študijný odbor

Prevádzka a ekonomika dopravy (kód štúd. odboru 3760 M ) - Študijný odbor

Spoločné stravovanie (kód štúd. odboru 6421 L ) - Nadstavbové štúdium

Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava (kód štúd. odboru 3757 L ) - Nadstavbové štúdium

Vlasová kozmetika (kód štúd. odboru 6426 L ) - Nadstavbové štúdium

Autotronik (kód štúd. odboru 2495 K ) - Študijný odbor

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola

Pod kalváriou 1

940 01 Nové Zámky

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Zdravotnícky asistent (kód štúd. odboru 5356 M ) - Študijný odbor – Denné štúdium

Masér (kód štúd. odboru 5370 M ) - Študijný odbor – Denné štúdium

Sanitár 1-ročné štúdium (kód štúd. odboru 5371 H ) - Učebný odbor – Večerné štúdium

Zdravotnícky asistent 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium (kód štúd. odboru 5356 N ) - Študijný odbor – Večerné štúdium

Masér 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium (kód štúd. odboru 5370 N ) - Nadstavbové štúdium – Večerné štúdium

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola

Nitrianska cesta 61

940 02 Nové Zámky

Stredná odborná škola stavebná

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Staviteľstvo (kód štúd. odboru 3650 M ) - Štvorročný maturitný študijný odbor – ukončné maturtným vysvedčením

Mechanik hasičskej techniky (kód štúd. odboru 2447 K ) - Štvorročný maturitný študijný odbor – ukončné maturtným vysvedčením a výučným listom

Stolár (kód štúd. odboru 3355 H ) - Trojročný učenbý odbor – ukončené výučným listom

Murár (kód štúd. odboru 3661 H ) - Trojročný učenbý odbor - ukončené výučným listom

Maliar (kód štúd. odboru 3675 H ) - Trojročný učenbý odbor - ukončené výučným listom

Inštalatér (kód štúd. odboru 3678 H ) - Trojročný učenbý odbor - ukončené výučným listom

Strechár (kód štúd. odboru 3684 H ) - Trojročný učenbý odbor - ukončené výučným listom

Elektormechanik (kód štúd. odboru 2683 H ) - Trojročný učenbý odbor - ukončené výučným listom

Stavebníctvo (kód štúd. odboru 3659 L ) - Dvojročný nadstavbový študijný odbor - ukončené maturitným vysvedčením

Elektrotechnika (kód štúd. odboru 2675 L ) - Dvojročný nadstavbový študijný odbor - ukončené maturitným vysvedčením

Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmany Péter Gimnázium

Letomostie 3

940 61 Nové Zámky

Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským

Spojená škola s o.z.:Stredná priem. škola elektrotechnická S. A.Jedlika

Komárňanská 28

940 75 Nové Zámky

Spojená škola s o.z.

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Informačné a sieťové technológie (kód štúd. odboru 25 61 M )

Elektrotechnika (kód štúd. odboru 26 75 M )

Obchodná akadémia (kód štúd. odboru 63 17 M )