Kolárovo

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

1. mája 1

947 01 Hurbanovo

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

Kominár (kód štúd. odboru 3688 h )

Umelecký keramik (kód štúd. odboru 8573 H )

Ochrana osôb a majetku (kód štúd. odboru 9245 M )

Propagačné výtvarníctvo (kód štúd. odboru 8260 M )

Umelecký smaltér (kód štúd. odboru 8564 H )

Umelecký kováč a zámočník (kód štúd. odboru 8541 H )

Kachliar (kód štúd. odboru 3673 H )

Tvorba vitrážneho skla a smaltu (kód štúd. odboru 8595 M )

Propagačná grafika (kód štúd. odboru 8261 M )

Dizajn interiéru (kód štúd. odboru 8299 M )

Hostinský (kód štúd. odboru 6489 H )

Kuchár (kód štúd. odboru 6445 H )

Kaderník (kód štúd. odboru 6456 H )

Autoopravár – mechanik (kód štúd. odboru 2487 H 01 )

Montér suchých stavieb (kód štúd. odboru 3668 H )

Elektromechanik, silnoprúdová technika (kód štúd. odboru 2683 H 11 )

Kozmetička (kód štúd. odboru 6446 K )

Mechanik počítačových sietí (kód štúd. odboru 2682 K )

Obchod a podnikanie - cestovný ruch (kód štúd. odboru 6352 M)

Podnikanie v remeslách a službách (kód štúd. odboru 6403 L )

Umeleckoremeselné práce (kód štúd. odboru 8501 L )

Strojníctvo - podnikanie a služby (kód štúd. odboru 2414 L 01 )

Vlasová kozmetika (kód štúd. odboru 6426 L )

Umlecko - remeselné práce (kód štúd. odboru 8501 L )