Štadion na Sihoti Nové Zámky

Štadion na Sihoti Nové Zámky

Názov štadionu:
Štadion na Sihoti Nové Zámky
Vlastník:
Mesto Nové Zámky
Počet parkovacích miest:
80
Začiatok prevádzky:
1958
Rozmery ihriska:
105 x 68 m
Kapacita štadiona:
20000
Z toho na sedenie:
3000
Povrch:
prírodná tráva