2% z dane

Vážení priatelia futbalu a nášho klubu,

pomôžte nám skvalitniť činnosť nášho klubu darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje poukázať sumu do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby neziskovej organizácii, ako je náš klub FC Union Nové Zámky. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane!

Finančné prostriedky budú použité na:

- prevádzkové náklady klubu

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, v ktorom je potrebné vyplniť údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Vyhlásenie je možné podať správcovi dane na predpísanom tlačive. V2Pv18_1

Potvrdenie o zaplatení dane je možné vystaviť len na predpísanom tlačive. V2Pv18_P

Tlačivá: 

V2Pv18.pdf

V2Pv18_P.pdf

2_perc_dane_vypln.pdf

Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi 2% z dane

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo – ulica:

Súpisné / orientačné číslo:

PSČ:

Obec:

Právna forma:

Identifikačné číslo (IČO/SID):

 37866575

 

Ako postupovať

 Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane,
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

FC Union Nové Zámky

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Podzámska 36, 940 01 Nové Zámky

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

37866575

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

 Podávate si daňové priznanie sami?

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

FC Union Nové Zámky

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Podzámska 36, 940 01 Nové Zámky

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

37866575

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

 Postup pre právnické osoby

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

FC Union Nové Zámky

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Podzámska 36, 940 01 Nové Zámky

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

37866575

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.