Levice

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Na lúkach 18

934 03 Levice

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Farmárstvo (kód štúd. odboru 42 10 M 04 ) - Študijný odbor

Poľnohospodársky manažment (kód štúd. odboru 42 10 M 08 ) - Študijný odbor

Agroturistika (kód štúd. odboru 42 10 M 11 ) - Študijný odbor

Bioenergetika (kód štúd. odboru 42 46 6 ) - Študijný odbor

Agrolesníctvo (kód štúd. odboru 42 38 600 ) - Študijný odbor

Poľnohospodár – mechanizácia (kód štúd. odboru 4561 H 01 ) - Učebný odbor

Poľnohospodár – farmárstvo (kód štúd. odboru 45 61 H 02 ) - Učebný odbor

Podnikateľ pre rozvoj vidieka (kód štúd. odboru 4553K ) - Študijný odbor

Stredná odborná škola techniky a služieb

Pod amfiteátrom 7

934 01 Levice

Stredná odborná škola techniky a služieb

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Mechanik špecialista automobilovej výroby (kód štúd. odboru 2488 H ) - Učebný odbor

Elektromechanik - silnoprúdová technika (kód štúd. odboru 2683 H 11 ) - Učebný odbor

Komerčný pracovník v doprave (kód štúd. odboru 3759 K ) - Študijný odbor

Technik informačných a telekomunikačných technológií (kód štúd. odboru 3778 K ) - Študijný odbor

Pracovník marketingu (kód štúd. odboru 6405 K ) - Študijný odbor

Prevádzka strojov a zariadení (kód štúd. odboru 2417 L ) - Nadstavbové štúdium

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika

Vajanského 23

934 03 Levice

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Grafický dizajn (kód štúd. odboru 8261 M)

Fotografický dizajn (kód štúd. odboru 8297 M )

Propagačné výtvarníctvo (kód štúd. odboru 8260 M )

Odevný dizajn (kód štúd. odboru 8298 M)

Dizajn - priemyselný dizajn (kód štúd. odboru 8221 M 05 )

Scénická kostýmová tvorba (kód štúd. odboru 8270 M )

Reklamná tvorba (kód štúd. odboru 8283 M )

Gymnázium Andreja Vrábla

Mierová 5

934 03 Levice

Gymnázium Andreja Vrábla
 

Súkromné gymnázium T. Smaragd

SNP č. 26

934 05 Levice

Súkromné gymnázium T. Smaragd
 

Stredná odborná škola

Sv. Michala 36

934 80 Levice

Stredná odborná škola

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Študijné odbory:

Hotelová akadémia (kód štúd. odboru 6323 K )

Obchod a podnikanie (kód štúd. odboru 6352 M )

Kozmetik (kód štúd. odboru 6446 K )

Operátor stavebnej výroby (kód štúd. odboru 3656 K )

Grafik digitálnych médií (kód štúd. odboru 3447 K )

 

Učebné odbory:

Autoopravár – mechanik (kód štúd. odboru 2487 H 01 )

Stolár (kód štúd. odboru 3355 H )

Murár (kód štúd. odboru 3661 H )

Maliar (kód štúd. odboru 3675 H )

Inštalatér (kód štúd. odboru 3678 H )

Kaderník (kód štúd. odboru 6456 H )

Predavač (kód štúd. odboru 6460 H )

Cukrár (kód štúd. odboru 2964 H )

Cukrár – pekár (kód štúd. odboru 2978 H )

Hostinský (kód štúd. odboru 6489 H )

Čašník-servírka (kód štúd. odboru 6444 H )

Kuchár (kód štúd. odboru 6445 H )

Barbier (kód štúd. odboru 6462 H )

Biochemik-mliekarská výroba (kód štúd. odboru 2987 H )

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul o.z. Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice

Saratovská 87

934 05 Levice

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul o.z. Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice
 

Stredná priemyselná škola

F. Hečku 25

934 47 Levice

Stredná priemyselná škola

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Mechatronika (kód štúd. odboru 2387 M )

Strojárstvo (kód štúd. odboru 2381 M )

Elektrotechnika (kód štúd. odboru 2675 M )

Technické a informatické služby so zameraním na strojárstvo (kód štúd. odboru 3917 M - 02)