Hurbanovo

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola

Konkolyho 8

947 01 Hurbanovo

Stredná priemyselná škola stavebná

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Staviteľstvo (kód štúd. odboru 3650 M ) - Študijný odbor – Denná forma štúdia

Astronómia (kód štúd. odboru 1140 N ) - Študijný odbor – Diaľková forma štúdia

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

1. mája 1

947 01 Hurbanovo

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

 

Výchova a vzdelávanie v oboroch:

 

Trojročné učebné odbory:

Autoopravár – mechanik (kód štúd. odboru 2487 H 01 )

Autoopravár – elektrikár (kód štúd. odboru 2487 H 02 )

Agromechanizátor – opravár (kód štúd. odboru 4524 H )

Poľnohospodár – mechanizácia (kód štúd. odboru 4561 H 01 )

Elektromechanik-chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá (kód štúd. odboru 2683 H 17 )

 

Nadstavbové štúdium:

Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (kód štúd. odboru 4526 L )

Strojárstvo-výroba, montáž a opravy prístrojov, strojDopravná prevádzka- cestná a mestská doprava (kód štúd. odboru 3757 L 01 )