Stredné školy

Gymnázium Nové Zámky

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Stredná odborná škola dopravy a služieb

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola

Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmany Péter Gimnázium

Spojená škola s o.z.:Stredná priem. škola elektrotechnická S. A.Jedlika

Gymnázium Šurany

Obchodná akadémia Šurany

Stredná odborná škola

Stredná odborná škola technická

 

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Stredná odborná škola techniky a služieb

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika

Gymnázium Andreja Vrábla

Súkromné gymnázium T. Smaragd

Stredná odborná škola

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul o.z. Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice

Stredná priemyselná škola