Základné informacie

Logo FC Union

 

Názov klubu : FC Union Nové Zámky

Korešpodenčná adresa : Podzámska 36, 940 01 Nové Zámky

Rok založenia : 2002

Klubové farby : modrá,červená,oranžová

 

Fakturačné údaje :

Futbalový club Union

Podzámska 36

940 01 Nové Zámky

Bankovné spojenie:

Peňažný ústav:UniCredit Bank Nové Zámky

Číslo účtu / kód banky:

6618975018/1111

IBAN:SK34 1111 0000 0066 1897 5018

IČO:37866575

DIČ: 2021792564